This page is also available in: English (אנגלית) Español (ספרדית) 简体中文 (סינית) 繁體中文 (סינית מסורתית)

חומרי לימוד

פורמט פגישה סוציוקרטי

פורמט פגישה סוציוקרטי

חלק מהערכים המרכזיים בסוציוקרטיה הם שקיפות ,שוויוניות ויעילות והם באים לידי ביטוי גם בדרך בא אנחנו מנהלים את הפגישות שלנו. לכל פגישה סוציוקרטית יש סדר יום (אג'נדה), אשר מתפרסם מראש עם רשימת הנושאים אשר בהם תעסוק הפגישה ,  המזכיר יכתוב במהלך הפגישה את מה שנאמר...

קראו עוד
0 Shares
Share
Tweet
Share